Виж Още

Производство

Производството на дървен материал преминава през различни етапи, докато дървесината стане годна за влагане в строителството, в производството на мебели и в други сфери на индустрията и бита. Всеки етап изисква съответното оборудване и квалифицирани специалисти. „ТИНЕВ ГРУП“ притежава достатъчно опит, техническа екипировка и подготвени професионалисти, за да ви осигури качествен дървен материал с отлична обработка. 
Дърводобив

Дърводобив

Добиваме до 3000 м³ дървен материал годишно, като около 90% са от Родопите, от горите край град Сърница.

Разбичване на дървен материал

Разбичване на дървен материал

Разбичването на дървения материал е първата операция през която преминава добитата дървесина. Тя е много важна както с оглед на качеството на получените продукти, така и с оптималното оползотворяване на суровината. 

Рязане на дървен материал

Рязане на дървен материал

Нарязването на дървения материал цели да го доближи максимално до размерите, които са ви необходими съобразно вашите производствени задачи.

Рендосване на дървен материал

Рендосване на дървен материал

Рендосването на дървения материал подготвя дървесината за влагане в различните производства. Задачата на операцията е да финализира и уеднакви оразмеряването на греди, дъски и други.

Фрезоване  на дървен материал

Фрезоване на дървен материал

Фрезоването на дървения материал служи за оформяне на сложни детайли и изпълнение на декоративни шарки и форми.

Дървеният материал, добит в Родопите и обработен в цеховете на „Тинев груп“, е в основата на редица успешни производства. Ние си партнираме дългосрочно с фирми, строители и архитекти, дизайнери и майстори от различни браншове и сфери. Работим добре и сме коректен доставчик. Когато ви е нужен български дървен материал, независимо дали еднократно или дългосрочно, ние сме вашият надежден партньор.