Виж Още

Дърводобив

Добиваме до 3000 м³ дървен материал годишно, като около 90% са от Родопите, от горите край град Сърница. Дървесината е качествена и здрава, с по-малко влага и това само по себе си вече е гаранция за качествени и трайни греди, дъски, талпи, дюшеме,  сачак и т. н. Сечем основно 

  • бял бор
  • смърч; 
  • ела (много рядко). 

Сечта, първичната обработка на място и транспортирането на трупите до производственото предприятие на „Тинев груп“ се извършва по внимателно подготвен план с минимум щети за природата и максимално безопасно за работниците. Избираме здрави, зрели дървета към края на жизнения им цикъл. Те осигуряват качествен дървен материал, а като изпреварваме естественото им изсъхване и загниване, намаляваме рисковете от пожар в гората. 

Позвънете ни, когато се нуждаете от добър дървен материал за строителство, мебелно производство или за други цели.